Px48-1756

...oraz podczas nawęglania.

Px48-1756
Środa Miasto
23.08.2008

Album:
Środa Wlkp - Zaniemyśl 23.08.2008