Parowozjada 2008

Powrót do albumu Parowozjady

464.001

I znów jesteśmy na stacji w Chabówce. Parowóz serii 464 przygotowuje się do dalszej drogi...

464.001
Chabowka
06.09.2008