Parowozjada 2008

Powrót do albumu Parowozjady

464.001, Ty2-911

... która nastąpi w podwójnej (a)trakcji z przybyłym właśnie z Zakopanego Ty2-911

464.001, Ty2-911
Chabówka
06.09.2008