Parowozjada 2008

Powrót do albumu Parowozjady

464.001

Słowacki parowóz serii 464 podczas obrządzania

464.001
Chabówka
06.09.2008