Parowozjada 2008

Powrót do albumu Parowozjady

422.0108, 464.001, Ok22-31

Tegoroczni goście w komplecie

422.0108, 464.001, Ok22-31
Chabówka
06.09.2008