Parowozjada 2008

Powrót do albumu Parowozjady

422.0108

422 i zwalniające się przed nim miejsce na kanale

422.0108
Chabówka
06.09.2008