Parowozjada 2008

Powrót do albumu Parowozjady

TKt48-191

Jesteśmy u celu. Parowóz objeżdża skład na tle Lubonia Wielkiego.

TKt48-191
Mszana Dolna
07.09.2008