Parowozjada 2008

Powrót do albumu Parowozjady

Ty2-911

Ty2-911
Dobra k. Limanowej - Skrzydlna
07.09.2008