Parowozjada 2008

Powrót do albumu Parowozjady

Ty2-911

Dzień powoli zbliża się ku końcowi - podobnie jak i jedna z najciekawszych kolejowych imprez w tym roku. Ostatnie kilometry przed Rabką Zdrój.

Ty2-911
Rabka Zaryte - Rabka Zdrój
07.09.2008