Parowozjada 2008

Powrót do albumu Parowozjady

Ty2-911

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Ty2-911 zjeżdża do skansenu w Chabówce

Ty2-911
Chabówka
07.09.2008