Px49-1799

W Koluszkach obok kościoła stoi sobie jeden z sześciu zachowanych w naszym kraju parowozów serii Px49

Px49-1799
Koluszki
03.10.2008

Album:
Pomniki