Px48-1921

W Dębicy przed dyspozytornią tamtejszej lokomotywowni stoi sobie Px48-1921

Px48-1921
Dębica
02.08.2015

Album:
Pomniki