Ty 1884, Las

Tradycyjny oblot składu

Ty 1884, Las
Wola Michowa
05.10.2008

Album:
Bieszczadzka Kolejka Leśna 04-05.10.2008