Px48-1919

Mozolna wspinaczka na górkę pomiędzy Wilkowem Polskim a Bielawami

Px48-1919
Wilkowo Polskie - Bielawy Śmigielskie
26.10.2008

Album:
Wielichowo - Stare Bojanowo 26.10.2008