Px48-1919

Px48-1919
Stare Bojanowo Wąsk.
08.11.2008

Album:
Pożegnanie sezonu w Śmiglu