Px48-1919

Pociąg gotów do kolejnego kursu do Starego Bojanowa

Px48-1919
Śmigiel
08.11.2008

Album:
Pożegnanie sezonu w Śmiglu