Px48-1919

I po imprezie. Parowóz zostanie zaraz wstawiony do szopy.

Px48-1919
Śmigiel
08.11.2008

Album:
Pożegnanie sezonu w Śmiglu