TKh 5376 w Ozorkowie

Powrót do albumu Trupy

TKh 5376, Ferrum

"Ferrumka" sprytnie ukryta na terenie dawnych zakładów Morfeo w Ozorkowie

TKh 5376, Ferrum
Ozorków
21.03.2009