Warszawa

Powrót do albumu Muzea i skanseny

Pm3-5, Pt47-104

Widok ogólny ekspozycji taboru na terenie warszawskiego Muzeum Kolejnictwa

Pm3-5, Pt47-104
Warszawa
22.03.2009