Ty51-228

Ty51-228 pracujący aż do 1989 roku

Ty51-228
Warszawa
22.03.2009

Album:
Warszawa