Tr203-451

Przedstawiciel niezwykle zasłużonej dla naszych kolei, ale niezbyt urodziwej serii Tr203

Tr203-451
Warszawa
22.03.2009

Album:
Warszawa