Ol49-23

Stacja Poznań Gł. Pociąg się gotuje. Do odjazdu oczywiście. Ol49-23.

Ol49-23
Poznań Główny
18.05.2003

Album:
Poznańskie Dni Techniki 2003