Poznańskie Dni Techniki 2003

Powrót do albumu Pociągi specjalne

Ol49-111

...by za chwilę udać się w drogę powrotną.

Ol49-111
Wolsztyn
18.05.2003