Poznań - Szreniawa 11.10.2003

Powrót do albumu Pociągi specjalne

Ol49-69

Pociąg (prawie) gotowy do odjazdu z targów

Ol49-69
Poznań
11.10.2003