Ol49-69

A to już wyjazd z MTP malowniczą bocznicą wijącą się pośród magazynów

Ol49-69
Poznań
11.10.2003

Album:
Poznań - Szreniawa 11.10.2003