Ol49-69

Przejeżdżając obok kolejnego magazynu parowóz przegląda się w kałuży

Ol49-69
Poznań
11.10.2003

Album:
Poznań - Szreniawa 11.10.2003