Ol49-69

To już Szreniawa i oblot składu.

Ol49-69
Szreniawa
11.10.2003

Album:
Poznań - Szreniawa 11.10.2003