Poznań - Szreniawa 11.10.2003

Powrót do albumu Pociągi specjalne

Ol49-69

Oblot odbywał się w całkiem już jesiennej scenerii

Ol49-69
Szreniawa
11.10.2003