Ol49-69

Pociąg gotów do drogi powrotnej

Ol49-69
Szreniawa
11.10.2003

Album:
Poznań - Szreniawa 11.10.2003