Poznań - Szreniawa 11.10.2003

Powrót do albumu Pociągi specjalne

Ol49-69

Długi postój na urokliwej stacji dawał fotopstrykom duże możliwości fotograficznego wyżycia się.

Ol49-69
Szreniawa
11.10.2003