Ol49-69

Długi postój na urokliwej stacji dawał fotopstrykom duże możliwości fotograficznego wyżycia się.

Ol49-69
Szreniawa
11.10.2003

Album:
Poznań - Szreniawa 11.10.2003