Poznań - Szreniawa 11.10.2003

Powrót do albumu Pociągi specjalne

Ol49-69

Stoi na stacji lokomotywa...

Ol49-69
Szreniawa
11.10.2003