Px48-1756, Ol49-7

Takie spotkania zdarzają się w naszym kraju raz na 10 lat - parowóz wąsko- i normalnotorowy na jednej stacji

Px48-1756, Ol49-7
Środa Wielkopolska
12.06.2009

Album:
Spotkanie Px48 i Ol49 w Środzie Wlkp