99 3312-8

Pociąg do Bad Muskau wjeżdża na stację Weisswasser Ost

99 3312-8
Weisswasser Teichstrasse - Weisswasser Ost
04.07.2009

Album:
Waldeisenbahn Muskau