99 3312-8

Pociąg wjeżdżając na stację mija muzeum "Anlage Mitte" czyli "Zakład Środkowy"

99 3312-8
Weisswasser Teichstrasse
04.07.2009

Album:
Waldeisenbahn Muskau