99 758

Przejazd pod wiaduktem linii normalnotorowej - przechodzącej przez Polskę do Czech, ale nieposiadającej połączenia z polskimi torami

99 758
Zittau
06.07.2009

Album:
Zittauer Schmalspurbahn