52 8141-5

Oto i drugi, tym razem nieczynny Kriegslok stacjonujący w Löbau.

52 8141-5
Löbau
07.07.2009

Album:
Löbau