Px48-1739, Px49-1796

Niektóre parowozy w sochaczewskim muzeum sprawiają wrażenie jakby stały właśnie gotowe do odjazdu ze swoimi składami... Od lewej: Px49-1796 ex Piotrków Tryb., Px48-1739 ex Września, Krośniewice, Śmigiel

Px48-1739, Px49-1796
Sochaczew
08.08.2009

Album:
Sochaczew