Kolejna skierniewicka ciekawostka: obrotnica acentryczna


Skierniewice
08.08.2009

Album:
Skierniewice