Skierniewice

Powrót do albumu Muzea i skanseny

Kolejna skierniewicka ciekawostka: obrotnica acentryczna


Skierniewice
08.08.2009