Skierniewice

Powrót do albumu Muzea i skanseny

Piękna, przedwojenna cysterna pruskiej konstrukcji


Skierniewice
08.08.2009