Px48-3917

Przystanek Zalesie Dolne, który mają w swojej opiece harcerze z ZHR - przynajmniej jeśli wierzyć znakom na froncie budyneczku

Px48-3917
Zalesie Dolne
09.08.2009

Album:
Piaseczno - Tarczyn