Px48-3917

Oblot składu w Tarczynie wzbudza zainteresowanie przywiezionych turystów

Px48-3917
Tarczyn
09.08.2009

Album:
Piaseczno - Tarczyn