Parowozjada 2009

Powrót do albumu Parowozjady

Pt47-65

Pt47-65 ze składem pociągu pasażerskiego

Pt47-65
Chabówka
05.09.2009