Parowozjada 2009

Powrót do albumu Parowozjady

Tr5-65

A oto pociąg turystyczny wiozący publiczność Parowozjady do Rabki Zaryte

Tr5-65
Rabka Zdrój - Rabka Zaryte
05.09.2009