Parowozjada 2009

Powrót do albumu Parowozjady

Tr5-65

Pierwsza próba opuszczenia stacji w Zarytem , niestety zakończona fiaskiem.

Tr5-65
Rabka Zaryte
05.09.2009