Parowozjada 2009

Powrót do albumu Parowozjady

Pt47-65, TKh49-1, Ferrum

Pt47-65, TKh49-1, Ferrum
Chabówka
05.09.2009