Parowozjada 2009

Powrót do albumu Parowozjady

Pt47-65, Tr5-65

Pt47-65, Tr5-65
Chabówka
05.09.2009