Poznań - Szreniawa 12.10.2002

Powrót do albumu Pociągi specjalne

Ol49-69

Może jeszcze jedno targowe ujęcie.

Ol49-69
Poznań
12.10.2002