Parowozjada 2009

Powrót do albumu Parowozjady

TKt48-191

Pociąg towarowy gotów do odjazdu

TKt48-191
Dobra k. Limanowej
05.09.2009