Ol49-69

Panie! Widziałeś pan co to dzisiaj przez Głogowską przjeżdżało?!?

Ol49-69
Poznań
12.10.2002

Album:
Poznań - Szreniawa 12.10.2002