Parowozjada 2009

Powrót do albumu Parowozjady

TKt48-191

Wjazd do Mszany przez most na Mszance

TKt48-191
Mszana Dolna
05.09.2009